Ví dụ: Tại Điều 2 của Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính quy định: "Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại văn bản và các thành ...

Đọc thêm

4. "Văn bản điện tử" là văn bản dưới dạng thông điệp dữ liệu được tạo lập hoặc được số hóa từ văn bản giấy và trình bày đúng thể thức, kỹ thuật, định dạng theo quy định. 5. "Văn bản đi" là tất cả các loại văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành. 6.

Đọc thêm

Liên hệ mail [email protected] hoặc Zalo: 0935634572 để tải toàn văn câu hỏi trắc nghiệm thi kiến thức chung viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp bộ câu hỏi theo yêu cầu cụ thể của bạn đọc. Câu 1. Viên chức có quyền. a) Được ...

Đọc thêm

Underline) ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH I II Hình thức trình bày Các thành phần thể thức văn II.1 Tiêu đề, II.2 Tên quan ban hành văn bản, II.3 Số ký hiệu văn bản, II.4 Địa điểm ngày tháng năm ban hành văn bản,... hành văn bản, văn bản, II.3 Số ký hiệu văn bản, II.8 Nơi nhận văn II.4 Địa điểm ngày tháng năm ban hành văn ...

Đọc thêm

Thông tư này hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân (sau đây gọi chung ...

Đọc thêm

quyền ban hành và thể thức văn bản. Theo thống kê trong cả nước năm 2010 có 22.480 văn bản đã được cơ quan Tư Pháp thẩm định, trong đó số văn bản được thẩm định ở cấp xã là 11.526 văn bản, cấp huyện là 5.782 văn bản, cấp tỉnh là 22.480 văn bản.

Đọc thêm

Khoa Quản Trị Văn Phòng. còn gặp một số hạn chế nhất định: + Một số văn bản còn sai thể thức và kỹ thuật trình bày: Định lề trang văn bản. (đối với khổ giấy A4) chưa đúng với quy định, trong văn bản còn thiếu mục nơi. nhận. + Một số văn bản nghĩa của nội ...

Đọc thêm

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần áp dụng đối với các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể. * Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản 20-25 mm 11 2 1 15 4 3 5b 5a 10a 9a 10b 12

Đọc thêm

Thể thức trình bày văn bản khoa học Mở đầu. Hiện nay, các văn bản hướng dẫn hoặc quy định về cách trình bày văn bản khoa học ở Việt Nam, cũng như vấn đề quy tắc trình bày tham khảo khoa học, vẫn chưa có được sự thống nhất, chưa đạt được …

Đọc thêm

Về cơ bản, quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật trong Nghị định số 34 được xây dựng trên nền tảng của Thông tư số 25/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ ...

Đọc thêm

1. Kiểm tra hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày tháng, chữ ký, nơi nhận Các văn bản đi cần được cán bộ văn thư kiểm tra lần cuối, đảm bảo với các yêu cầu về thể thức, văn phong và nội dung của văn bản. 2. Nhân bản

Đọc thêm

Video hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính – Hướng dẫn soạn thảo văn bản hành chính mới nhất (Báo cáo, Công Văn, Thông Tư, Quyết định…)

Đọc thêm

Điểm mới về thể thức văn bản áp dụng từ 05/3/2020. Từ lâu, việc trình bày văn bản hành chính đúng chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 01/2011/TT-BNV. Tuy nhiên, từ 05/3/2020, khi Nghị định 30/2020/NĐ-CP có hiệu lực đã thay đổi nhiều điểm trong thể thức ...

Đọc thêm

Một số quy định mới về thể thức và trình bày văn bản của Đảng. Thứ bảy - 30/06/2018 10:28. Ngày 06/02/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 66-QĐi/TW về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

Đọc thêm

Thể thức văn bản. 1. Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định. 2.

Đọc thêm

Văn bản liên quan Hướng dẫn 11-HD/VPTW thể thức văn bản của Đảng. Quyết định 31-QĐ/TW. Quyết định 31-QĐ/TW năm 1997 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng do Bộ chính trị ban hành. Ban hành: 01/10/1997. Ngày hiệu lực: 01/10/1997.

Đọc thêm

Trên cơ sở đó, ngày 03/4/2018, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn số 36-HD/VPTW về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng thay thế Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 về thể thức văn bản của Đảng. So với …

Đọc thêm

3 PHỤ LỤC 2 HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC TRÌNH BÀY BÀI BÁO KHOA HỌC VÀ BÁO CÁO ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ I. Thứ tự trong báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài KHCN MỤC LỤC -DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG BÁO CÁO (Xếp theo vần a, b, c) (nếu có) …

Đọc thêm

Thể thức văn bản là toàn bộ các bộ phận cấu thành văn bản, nhằm đảm bảo cho văn bản có hiệu lực pháp lý và sử dụng được thuận lợi trong quá trình hoạt động các cơ quan. Thể thức là đối tượng chủ yếu của những nghiên cứu về tiêu chuẩn hoá văn bản.

Đọc thêm

Thông tư này hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân ...

Đọc thêm

Văn bản là hình thức thể hiện và truyền đạt bằng ngôn ngữ viết trên các chất liệu chuyên môn, ý chí của một chủ thể tới chủ thể khác nhằm mục đích thông báo hay đòi hỏi đối tượng tiếp nhận phải thực hiện một hành vi nhất định đáp ứng nhu cầu của ...

Đọc thêm

QUY TRÌNH. Phát hành văn bản hành chính. tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Triều. Nhằm đảm bảo việc thực hiện quy định về công tác văn thư lưu trữ, việc sử dụng văn bản điện tử là phương thức chính trong việc gửi và nhận công văn đã được thực hiện từ tháng 01 năm 2008.

Đọc thêm

Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành VB, bao gồm những thành phần chung áp dụng đối với các loại VB và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại VB nhất định theo quy định tại NĐ110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của ...

Đọc thêm

Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I. – Kỹ thuật trình bày văn bản bao gồm: + Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản.

Đọc thêm

Soạn thảo văn bản trên Microsoft Word thì chắc ai cũng biết. Nhưng để soạn thảo được một văn bản đúng quy chuẩn thì các bạn phải nghiên cứu Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trong thông tư có hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Đọc thêm

Theo thống kê của Bộ Tư pháp, trong năm 2016 cơ quan đã phát hiện 88 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực và hình thức văn bản cùng nhiều văn bản sai sót về thể thức, kỹ thuật trình bày; năm 2017 là 131/5.805 và trong năm 2018 là 57/4909. Những văn bản ...

Đọc thêm

Kỹ thuật trình bày văn bản quy định tại Thông tư này bao gồm khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản, vị trí trình bày các thành phần thể thức, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và các chi tiết trình bày khác, được áp dụng đối với văn bản soạn thảo trên máy ...

Đọc thêm